Powered by WordPress

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle accounts en diensten van SaysWho.nl (hierna afgekort als SW), op alle content op het forum en content die gedeeld wordt via personal messages of chat berichten.

SW behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden kenbaar gemaakt door middel van een melding bij het inloggen op de website. Door gebruik te maken van de website en onze diensten geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

SW wil ervoor zorgen dat het forum dat wij aanbieden voor iedereen een fijne en veilige plek is, daarom vragen we iedereen de algemene voorwaarden en de huisregels zorgvuldig door te nemen en zich eraan te houden.

Content op het forum:

De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van berichten die ze plaatsen op het forum en in personal messages of chat berichten. SW is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content van de berichten op het forum. SW behoudt zich het recht om berichten en accounts naar eigen goeddunken te wijzigen of verwijderen indien deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden, huisregels of policy ’s. Het delen van privacy gevoelige informatie wordt afgeraden, mocht je privacy gevoelige informatie hebben gedeeld en wil je dat dit aangepast wordt mail dan naar mods@sayswho.nl of gebruik de vlag functie in het bericht.

Indien een gebruiker ziet dat een andere gebruiker van het forum handelt in strijd met de algemene voorwaarden kan de gebruiker contact opnemen SW via het emailadres mods@sayswho.nl of via de vlag functie in het bericht.

De volgende soorten content mogen niet op het forum worden geplaatst of gedeeld worden via direct messages of de chat functie van de website:

  1. Content van intimiderende, beledigende, discriminerende, seksistische of pornografische aard of andere storende of onwenselijke content.
  2. Content die de privacy of de persoonlijke levenssfeer van andere gebruikers schendt.
  3. Aanbieden van illegale diensten of producten.
  4. Plaatsen van content die in strijd is met copyright en auteursrechten wetgeving.
  5. Content die gericht is op reclame of marketing doeleinden.

Het is uitsluitend aan SW om te beoordelen of iets in schending is van de algemene voorwaarden of huisregels.

Aansprakelijkheid:

SW is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of kosten van de gebruiker of derden die voortvloeien uit de content die geplaatst is op de website tenzij de schade voortkomt uit opzet of bewuste roekeloosheid van SW.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade voor SW die voortvloeit uit het niet naleven van de algemene voorwaarden of huisregels.

Opheffen account:

De gebruiker kan altijd zijn account laten opheffen door een email te sturen met daarin zijn inloggegevens. De geplaatste content behorende bij de opgeheven account zal niet worden verwijderd. De content en persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het account worden geanonimiseerd.

Sancties:

SW kan een gebruiker een sanctie opleggen indien deze zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of huisregels. De gebruiker kan in bezwaar gaan over een opgelegde sanctie door een email te sturen naar admin@sayswho.nl.

SW behoudt zich het recht om de volgende sancties op te leggen bij het niet naleven van de algemene voorwaarden:

  • Content die door de gebruiker is geplaatst aan te passen of te verwijderen.
  • (tijdelijk) de toegang tot de website te ontzeggen.
  • het account van de gebruiker op te heffen.

← Back to SaysWho?!